Giới thiệu

 Công ty Cổ phần Đúc Mai Lâm được thành lập trên cơ sở Xí nghiệp Đúc Mai Lâm, được thành lập từ năm 1965. Qua nhiều năm kinh nguyện sản xuất về mặt hàng về gang

Công ty Cổ phần Đúc Mai Lâm hiện nay là doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực Đúc các sản phẩm chất lượng cao bằng gang cầu, gang xám, sản xuất ống gang cấp nước và phụ kiện, vật tư ngành cấp thoát nước. Các sản phẩm của Công ty đã được tổ chức BSI (Vương Quốc Anh) cấp chứng chỉ TCQT ISO 9001:2008 và không chỉ được cung cấp trên lãnh thổ Việt Nam mà còn cung cấp sang nhiều nước khác trong khu vực.